3K-Centrum

Od 1.1. 2013 platí novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která ukládá pěstounům povinnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče. Společnost má pověření od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, uvedená služba je nabízena pěstounským rodinám.

Jsme občanské sdružení poskytující sociálně právní ochranu dětem. Cílovou skupinou jsou pěstounské rodiny z Královéhradeckého kraje, které mohou mít ve své péči děti přijaté do pěstounské či poručnické péče.

Provázíme náhradní rodiny, pomáháme řešit  běžné problémy v rodinách včetně obtížnějších situací. Přijmout a vychovat dítě, které má úplně odlišnou genetickou výbavu, je mnohem těžší než by se mohlo zdát. Chceme, aby 3K - centrum bylo pro všechny náhradní rodiče místo, kam si mohou přijít pro pomoc a podporu, a to bez ohledu na běžnou pracovní dobu. Pro pěstounské rodiny tu jsme 24 hodin denně. Podporujeme kontakt dítěte a náhradní rodiny s rodinou biologickou, tam kde je to možné. Často je velice složité zvládat vztahy s biologickými příbuznými přijatého dítěte.

 

Nabídka služeb

  • Doprovod pěstounských rodin 
  • doprovázení probíhá formou návštěv v rodinách
  • prioritou jsou potřeby rodin a zájmy dětí
  • Zprostředkování asistovaného kontaktu s biologickou rodinou
  • Zajištění odborného poradenství
  • Supervize pěstounské rodiny
  • Pomoc při komunikaci s dalšími subjekty 
  • Hlídání dětí

 

Poděkování

Děkujeme

12.03.2015 08:23
ALBI Červený Kostelec za stolní hry.

Otázky a odpovědi: úvod

Nebyly nalezeny žádné otázky.