Služby pro rodiny vykonávající náhradní rodinnou péči

 

Sepisování dohod o výkonu pěstounské péče

 

Nabízíme  odborné vzdělávání pěstounů, vždy respektujeme potřeby a možnosti klientů, školení probíhají dle přání klientů převážně formou denního školení.

 

V případě zájmu zajistíme klientům elektronické vzdělávání.

 

Zajištění respitní péče, sdružení má možnost zajistit letní tábory, včetně různých kreativních kurzů

 

Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě v případě nemoci pěstouna, při vyřizování nezbytných osobních záležitostí atd...

 

Zprostředkování odborné pomoci

 

Pravidelné konzultace s s klíčovým pracovníkem

 

Relaxační pobyty pro náhradní rodiny

 

Hlídání dětí

 

 

Nabízíme poradenství pro rodiny v krizové situaci, při výchovných problémech, pro náhradní rodiče i děti v náhradní rodinné péči.

Přizpůsobíme se Vaším požadavkům.

Poradenství  podporuje a pomáhá  klientovi, stojí na vztahu mezi poradcem a klientem. Odstraňuje a zmírňuje problémy klientů a pomáhá k začlenění do  rodiny, pracovního kolektivu, komunity atd...

Témata pro poradenství

Všechno to, co přináší problémy v běžném životě, děti, rodiče, manžel, manželka, jiní rodinní příslušníci, úředníci, kolegové, vedení, ale i různé pocity např. nepochopení, pocit nedocenění, strach, hněv, pocit selhání, atd.